Dự án đã triển khai

DỰ ÁN NỔI BẬT

Central Capital Building

  • CHỦ ĐẦU TƯ: Công Ty Cổ Phần TTC Deluxe Sài Gòn
  • VỊ TRÍ: 20-22-24 Đông Du, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
  • DIỆN TÍCH: 257.6 m2
  • LOẠI HÌNH: Văn Phòng Thương Mại
  • QUY MÔ: 10 Tầng Cao
Dự án đang triển khai

DỰ ÁN NỔI BẬT

Central Capital Building

  • CHỦ ĐẦU TƯ: Công Ty Cổ Phần TTC Deluxe Sài Gòn
  • VỊ TRÍ: 20-22-24 Đông Du, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
  • DIỆN TÍCH: 257.6 m2
  • LOẠI HÌNH: Văn Phòng Thương Mại
  • QUY MÔ: 10 Tầng Cao
Các thương hiệu

ĐƯỢC PHÁT TRIỂN BỞI CENTRAL CAPITAL