Giới thiệu

VỀ CENTRAL CAPITAL

Cùng với kinh nghiệm, khả năng quản lý của các nhà sáng lập và đội ngũ quản lý chất lượng trong lĩnh vực đầu tư Bất Động Sản, Central Capital đang xây dựng và phát triển những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người Việt Nam, đồng thời vẫn giữ vững tiêu chuẩn quốc tế và chất lượng xây dựng Các dự án của Central Capital trải dài trên khắp Việt Nam, từ căn hộ, nhà phố đến khách sạn, khu đô thị và khu nghỉ dưỡng. Hoạt động kinh doanh và tư vấn của chúng tôi đa dạng từ bất động sản, quản lý tài sản, quản trị khách sạn-văn phòng, sản xuất, thương mại và dịch vụ cho đến quản lý và xây dựng dự án.
Giới thiệu
Thông điệp

Từ Tổng giám đốc

Thông điệp

Sứ mệnh của Central Capital là tiên phong đóng góp cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam bằng cách đầu tư vào các ngành công nghiệp then chốt và các dự án tầm vóc và ý nghĩa với mục đích trọng tâm là thúc đẩy sự phát triển cộng đồng và hoàn thành các mục tiêu và tầm nhìn của hội đồng cổ đông.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

TẦM NHÌN

Central Capital hướng đến trở thành nhà cung cấp hàng đầu những dự án/sản phẩm chất lượng cao cho Việt Nam ở nhiều lĩnh vực từ phát triển khu đô thị, khách sạn, nghỉ dưỡng và văn phòng, đến các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ.
Sứ mệnh

Sứ mệnh

Xây Dựng Niềm Tin với khách hàng, cộng đồng và các đối tác cùng với định hướng mang đến những công trình chất lượng quốc tế và những giải pháp đầu tư mang giá trị đặc biệt.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Cùng Nhau Phát Triển

Central Capital mang đến lợi ích cao nhất cho đối tác và các thành viên của tập thể, với tinh thần kỷ luật và niềm đam mê tận tuỵ.

Hành Động Có Trách Nhiệm

Chúng tôi đưa ra các quyết định minh bạch, công bằng và dựa trên các nguyên tắc về thành công chung và phát triển cộng đồng

Tin Tưởng Cộng Sự

Chúng tôi tin rằng một tổ chức thành công được xây dựng dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, quyền sở hữu chung và trách nhiệm chung.

Tính Chính Trực Cao Nhất

Central Capital được xây dựng dựa trên sự tin tưởng cùng với sự chính trực.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Ban Lãnh đạo

Ban Lãnh đạo

CÙNG VỚI KINH NGHIỆM, KHẢ NĂNG QUẢN LÝ CỦA CÁC NHÀ SÁNG LẬP VÀ ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN, CENTRAL CAPITAL ĐANG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHỮNG SẢN PHẨM PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CỦA NGƯỜI VIỆT NAM.

Giải thưởng

Giải thưởng

Đối tác

Đối tác chiến lược

Đối tác chuyên môn

Đối tác ngân hàng